ROZPOZNÁNÍ BUDDHY V NAS

Prezentace    |    Životopisy    |    Registrace    |    Kontakt

“Rozpoznání buddhy v nás” je zážitkový vzdělávací program buddhistické nauky vytvořený jako součást rozsáhlé vize Guru Vadžradháry J. S. 12. Chamgon Kenting Tai Situpa.

Účelem tohoto programu je vysvětlení podstaty Buddhova učení jednoduchým a zároveň důkladným způsobem. Tento tříletý kurz následuje Buddhovo učení o Třech kolech Dharmy a pokračuje předáním čtyř tanter, které odpovídají třem postupným úrovním rozpoznání konečné povahy mysli a jevů.
V jednotlivých úrovních jsou postupně vysvětlována témata Šravakájany, Mahájány a Vadžrajány skrze náhled (intelektuální poznání), meditaci (prožitkové poznání) a jednání (využití tohoto poznání za účelem změny každodenních návyků). Pomocí těchto třech aspektů: náhledu, meditace a jednání tak objevíme buddhu v sobě samém. Meditace, které tvoří hlavní část každé úrovně, jsou rozděleny do dvou částí: šamatha (klidné spočinutí) a vipašjána (« rozvinutý vhled »).

Na základě svých dlouholetých zkušeností s výukou meditace Tai Situ Rinpočhe vytvořil tento program tak, aby přístupným a přesným způsobem vyložil podstatu Buddhovy moudrosti. Tato moudrost je univerzální a program je určen všem, buddhistům i nebuddhistům. Meditace, které tuto moudrost vystihují jsou jednoduché a zároveň hluboké.

Ve dnešním světě, který je často zmítaný nejistotou, stresem a konflikty nabízí tento program nástroje k položení základů klidné a laskavé mysli plné moudrosti. Jednotlivé úrovně jsou vyučovány v rámci intenzivního čtyřdenního semináře Chungpo Gyalton Rinpočhem. Na jeho výklad poté navazuje možnost online lekcí vedených facilitátorem, rovněž vyškoleným v meditaci a buddhistické nauce. Účastníci tak mohou pokračovat ve vzájemné výměně zkušeností a prohlubovat svou praxi během skupinových cvičení a meditací.

Vnitřní klid

Zklidnění mysli a rozvinutí moudrosti pomocí snadných, avšak hlubokých meditací v kombinaci s přesnými znalostmi umožní studentům objevit vnitřní klid, přijmout každodenní starosti bez připoutanosti a odmítání a rozvinout pevnou aspiraci k opravdovému osvobození. Vedené meditace a prostor pro otázky a odpovědi pomohou studentům ustálit každodenní domácí meditační praxi.

 

3. – 7. července, 2024
Praha, Česká republika

Registrace

Probuzení srdce

Prostřednictvím meditací milující laskavosti, soucitu, radosti, nestrannosti atd. se studenti naučí probudit svá srdce, objevit svou základní dobrotu, lépe zklidnit mysl a prohloubit meditaci prostřednictvím rozpoznání prázdnoty.

 

24. – 28. července, 2024
Rancon – Francie

Registrace

Prvotní čistota

Prostřednictvím meditací na buddhovskou přirozenost, studenti objeví vlastní probuzenou podstatu, prvotní čistotu mysli a vesmíru a prožijí přímé vnímání všech bytostí a jevů.

 

Registrace budou následovat

Association Palpung Sangyeyling
2651 Côte de Saint-Julien
82200 Moissac
France