ROZPOZNÁNÍ BUDDHY V NAS

Prezentace    |    Životopisy    |    Registrace    |    Kontakt

JEHO SVATOST
12. CHAMGON KENTING TAI SITUPA

Jeho Svatost 12. Chamgon Kenting Tai Situpa, Pema Donyo Nyinje Wangpo, se narodil v roce 1954 v okrese Palyul v Derge do rodiny farmářů. Jeho Svatost je uznávaným buddhistickým mistrem. Je hlavním učitelem J.S. 17. Karmapy Ogyen Trinley Dordžeho, držitelem nauk Mahámudry, a je také zodpovědný za výcvik další generace buddhistických mistrů.

V osobnější rovině je učencem, básníkem, kaligrafem, umělcem a spisovatelem, architektem a geomantem. Jako buddhistický učitel pravidelně cestuje po světě a předává učení a zmocnění na žádosti mnoha různých meditačních center. Je autorem řady knih.
Podrobný životopis Jeho Svatosti 12. Chamgon Kenting Tai Situpy a další informace o jeho aktivitách naleznete na webu Palpung Web Center.

J.E. YONGEY MINGYUR RINPOČHE

Yongey Mingyur Rinpočhe, významný mistr linie Karma Kagjü, byl Jeho Svatostí 16. Gyalwang Karmapou a předchozím Dilgo Khyentse Rinpočhem formálně uznán za inkarnaci 6. Yongey Mingyur Rinpočheho.

Pod vedením významných mistrů, jako byl J. S. Chamgon Kenting Tai Situpa, Saljay Rinpočhe a Drupön Lama Tsultrim, získal Yongey Mingyur Rinpočhe komplexní formální vzdělání a obdržel také učení z linie Ňyingma prostřednictvím svého otce Tulku Urgyen Rinpočheho a další mistrů, včetně Nyoshul Khen Rinpočheho.

Ve třinácti letech absolvoval tříleté ústraní. Na konci tohoto období jej J. S. Chamgon Kenting Tai Situpa jmenoval mistrem klášterního ústraní pro mnichy a mnišky. V roce 2000, po dokončení studia na klášterní univerzitě Palpung Lungrig Jampaling, prohloubil své znalosti buddhistické filosofie na klášterní univerzitě Dzongsar Chökyi Lodro. Ve věku 23 let přijal bhikšu zasvěcení.

V roce 2006 založil klášter Tergar v Bódhgaji, ve kterém se každoročně konají významné akce. Koncem roku 2008 Mingyur Rinpočhe založil Tergar International a Tergar Asia, které zastřešují meditační komunity Tergar po celém světě. Je také autorem několika publikací souvisejících s meditací, jako např. « Radost ze života, »

V roce 2011 se vydal na osamělé putování a v roce 2015 se vrátil po více než čtyřech letech meditace v himalájských horách.

V současné době J. E. Yongey Mingyur Rinpočhe cestuje po světě a vyučuje programy « Joy of Living » a « Path of Liberation », přičemž od roku 2020 na žádost svého kořenového učitele Vadžradhary J. S. 12. Chamgon Kenting Tai Situpy dohlíží na palpungský studijní a meditační program « Rozpoznání buddhy v nás. »

J.E. Chungpo Gyalton Rinpočhe

J.E. Chungpo Gyalton Rinpočhe se narodil v roce 1983 v Gangtoku v Sikkimu a byl oficiálně rozpoznán J.S. 12. Chamgon Kenting Tai Situpou jako inkarnace 6. Chungpo Gyalton Rinpočheho. Inkarnace « Chungpo Gyalton Rinpočhe » jsou duchovními vůdci linie Gyalton Kagjü, podvětve linie Karma Kagjü a šestý Chungpo Gyalton Rinpočhe byl žákem významného 11. Kenting Tai Situpy Pemy Wangchuk Gyalpa a Dzongsar Khyentse Chökyi Lodra.
Chungpo Gyalton Rinpočhe v roce 1989 poprvé navštívil Palpung Sherabling, kde pobýval dva roky. Na přání svého otce se vrátil do Sikkimu, aby pokračoval ve studiu, a jako hlavní obor na vysoké škole si zvolil přírodní vědy. V roce 2002 se Rinpočhe do klášterního sídla Palpung Sherabling vrátil. V letech 2003-2006 byl jmenovaný a působil jako Vadžra mistr a převzal odpovědnost za vedení rituálů a náboženských aktivit.
Současně si prohloubil filozofická studia na klášterní univerzitě a byl jmenovaný ředitelem základní školy v Palpung Sherabling. V roce 2014, nastoupil do tradičního tříletého ústraní.
J. E. Chungpo Gyalton Rinpočhe obdržel četná učení, ústní předání, instrukce a zasvěcení od J. S. Chamgon Kenting Tai Situpy, včetně kompletního předání Mahámudry. Rinpočhe již dlouhou dobu vyučuje buddhistickou nauku v mnoha centrech přidružených ke klášteru Palpung Sherabling. Zastupuje J. S. Chamgon Kenting Tai Situpu na oficiálních cestách a jako žák je s ním hluboce propojen.
Od roku 2020 je jedním z hlavních učitelů předávajících studijní a meditační program « Rozpoznání buddhy v nás » ve Francii a dalších evropských zemích.

Rinpočhe mluví perfektní angličtinou a učí s laskavostí, moudrostí, přímým, jednoduchým a soucitným způsobem. Je pozorný a dobře informovaný o problémech naší doby, zvláště ceněné jsou jeho odpovědi na otázky všech věkových skupin, mladých i dospělých.

Association Palpung Sangyeyling
2651 Côte de Saint-Julien
82200 Moissac
France